Archive

Lokal 1 Sprat galerija 86,13 m² Hodnik 18,81 m² ordinacija 1 32,74 m² ordinacija 2 16,26 m² pranje ruku 2,95 m² kuhinja 7,85 m² toalet 3,53 m² sa

AM Business d.o.o.
Ul. Dušana Subotića br. 4 78000
Banja Luka

+387 65 255 222
info@ambusiness.ba