Archive

Lokal 1 Sprat galerija 86,13 m² Hodnik 18,81 m² ordinacija 1 32,74 m² ordinacija 2 16,26 m² pranje ruku 2,95 m² kuhinja 7,85 m² toalet 3,53 m² sa

Tip stana 6 DVOSOBAN Sprat Povučena etaža Br. stana 12. Hodnik 3,82 m² DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA 13,52 m² kuhinja 1,71 m² kupatilo 5,27 m² Dječija soba 9,2

Tip stana 5 DVOSOBAN Sprat Povučena etaža Br. stana 11. Hodnik 3,95 m² DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA 13,05 m² kuhinja 3,20 m² kupatilo 4,49 m² spavaća soba 8,7

Tip stana 4 četvorosoban Sprat Povučena etaža Br. stana 10. Hodnik 4,56 m² DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA 33,68 m² kuhinja 5,01 m² toalet 3,58 m² degažman 6,30

Tip stana 3 trosoban Sprat 1. 2. 3. Br. stana 3. 6. 9. Hodnik 7,97 m² DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA 27,62 m² kuhinja 4,04 m² spavaća soba 9,54 m² dječija soba 8

Tip stana 2 dvosoban Sprat 1. 2. 3. Br. stana 2. 5. 8. Hodnik 6,45 m² DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA 17,28 m² kuhinja 1,58 m² spavaća soba 9,05 m² kupatilo 4,57 m

Tip stana 1 četvorosoban Sprat 1. 2. 3. Br. stana 1. 4. 7. Hodnik 6,76 m² DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA 30,40 m² kuhinja 5,17 m² toalet 3,74 m² degažman 5,04 m&

AM Business d.o.o.
Ul. Dušana Subotića br. 4 78000
Banja Luka

+387 65 255 222
info@ambusiness.ba